Cadrul legislativ

În acest moment, în țara noastră există obligativitatea tuturor agenților economici, indiferent de natura activității pe care o desfășoară, de a încheia contracte pentru efectuarea operațiunilor de dezinfecție, dezinsecție si deratizare, cu firme certificate si avizate in acest domeniu. Legile care reglementează efectuarea acestor operațiuni sunt :
Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătății publice.
Legea nr. 5/1982 privind protecția plantelor cultivate, a pădurilor și regimul pesticidelor.
Ordinul MS nr. 536/1997 care prevede efectuarea lucrărilor de dezinsecție ori de cate ori estenevoie, dar nu la intervale mai mari de 3 luni, iar deratizarea se va face la nevoie, dar nu la perioade mai mari de 6 luni, de preferat primăvara si toamna.
»  Legea nr. 10/26.05.1998 privind asistența de sănătate publica, publicata in Monitorul Oficial nr. 204/1998 cap. 5, art. 28 “Agenții economici si celelalte persoane juridice sunt obligate sa asigure fondurile si condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de dezinsecție si deratizare periodice”.
» Legea nr. 344/31.05.2002privind stabilirea si sancționarea contravenienților la normele legale de igiena si sănătate publica: art.11 - este contravenție si se sancționează cu amenda de la 2.000 RON la 8.000 RON, neefectuarea periodica, conform normelor de igiena, a dezinsecției si deratizării.

 

D.D.D BORZA

Turda, str.Libertatii, nr.9/38, jud.Cluj,

Contact:

0264313943(Birou)
0761614417( Borza Daniela, contabilitate)
0726235850 (Ing. Borza Gavrila,-  pers. juridice)
0761614493 (Borza Gelu-  persoane fizice)

Ultimele cautari

::